مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (با تأکید بر فطرت انسان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم، ایران

10.22034/ra.2022.538416.2708

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه‌ای یا تأکید بر فطرت انسان‌ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه‌ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل‌گیری و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه‌های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه‌ها و شاخص‌ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم‌سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم‌سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به‌عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) (با تأکید بر فطرت انسان)

نویسندگان [English]

  • hasan naeimabadi 1
  • mehdi motaharni 2
  • Reza parizad 2
1 PhD student, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه‌ای یا تأکید بر فطرت انسان‌ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه‌ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل‌گیری و پایه‌ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه‌های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه‌ها و شاخص‌ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم‌سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم‌سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به‌عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نظام ولایی
  • مشروعیت
  • مقبولیت
  • فطرت
  • کارایی و کارآمدی