پیروزی انقلاب اسلامی و فنّآوری هسته ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

موضوع این مقاله تأثیر گذاری انقلاب اسلامی بر پدیده‌ی دستیابی ایران به فنّآوری هسته‌ای است. بررسی‌ها نشان داد که با توجه به تئوری سیستمی و نظریه کارکردگرا ساختاری، وضعیت هسته‌ای ایران قبل از انقلاب، متأثر از اراده‌ی سیاسی، انگیزه، نظام ارزشی و منافع ملّی قدرت استعماری ایالات متحده‌ی آمریکا بوده است. لذا هسته‌ای شدن ایران به انتقال دانش و فنّآوری هسته‌ای در حدّ تأسیس رآکتور تحقیقاتی و نیروگاه هسته‌ای محدود شده بود و مراقبت‌های ویژه‌ای نیز به منظور بومی نشدن آن در همان مقطع زمانی اعمال می‌گردید. با وقوع انقلاب اسلامی، نسبتی جدید و با ماهیّتی متفاوت بین مدرنیته و پست مدرنیته و آنچه در ایران می‌گذشت، در عرصه‌های تمدّن سازی در جامعه برقرار گردید و با تحول اساسی در افکار و رفتار فرد و جامعه، با تکیه بر دکترین تطبیق و اصالت اسلامی، تجدید حیات اسلام و بازیابی عزّت اسلامی، ‌جمهوری اسلامی نقش محوری خود را در جهان اسلام نه تنها با دستیابی به فنّآوری چرخه‌ی سوخت  هسته ای، بلکه با تسلّط بر فنّآوری کشت سلول‌های بنیادی جنینی و نانو فنّآوری، ژئوبیو فنّآوری و. . . . به دنیا نشان داد. انقلاب اسلامی این حقیقت را برای افکار عمومی دنیا آشکار کرد که دین نه تنها افیون توده‌ها و دولت‌ها نیست، بلکه در صورت تمسّک به تعالیم آن نقش محوری و کلیدی را در کارآمدی نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشری در هر عصر و مصری ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی ورای مدرنیته و  پست مدرن که به بن بست تئوریک و خلاء معنویت گرفتار شدند، سعادت حیات اجتماعی را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and Nuclear Technology

نویسنده [English]

  • Hamid Habibi
کارشناس ارشد علوم سیاسی
چکیده [English]

Under the topic of the paper it has been made clear that paying attention to systemic theory and structural functionalism, the level of nuclear technology in Iran before Islamic Revolution has been under direct influence of U.S. . It, therefore, was planned and progressed only to the extent with which the colonial interests, the motives, the values and the political intentions of  U. S. agreed. That is why the technology was limited only at the level of establishing research reactors and force centers and then much control has been exerted to oppose its nativization.
     After the Islamic Revolution, modernity, post modernity and what happened in Iran, were of a new and essentially different relation, regarding the areas for civilization to happen in Iranian society. In this manner, relying on Islamic teachings, a fundamental changing in the people’s deeds and thoughts occurred and arriving at a high Islamic rank and a new Islamic life, Islamic Republic of Iran played its considerable part in the world of Islam not only attaining a desirable progress in producing core fuel but also attaining some kind of technology to plant the most fundamental cellules, some kind of nanotechnology and bio technology.
    In this way, Islamic Revolution of Iran has caused multitude to understand religion in another way on which religion never can be considered of regressive role in human social and individual life. Rather it must be considered of  a vital part in succeeding of a government in political, social and cultural areas and in this manner, it can be really counted as a successful example for arriving at social and individual’s happiness when being followed, other than modernity and post modernity that have faced theoretical and spiritual obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion and progress
  • Islamic Revolution and nuclear technology
  • nuclear technology of Iran