اهمّیّت، اهداف و مبانی جهاد دفاعی از منظر فقه امامیّه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

در عصر حاضر، مسلمانان و سرزمین آنان مورد تهاجم و تاخت و تاز دشمنان اسلام و استکبار جهانی قرار گرفته است. قرآن کریم سلطه‌ی کفار بر مسلمین را نفی کرده، و دفاع در مقابل متجاوز و مهاجم را امری واجب دانسته است. با توجه به وضعیتی که جهان اسلام در حال حاضر با آن مواجه است، آشنایی مردم مسلمان، به ویژه نسل جوان با فریضه‌ی دفاع و احکام مربوط به آن ضروری است. لذا در این مقاله بعد از بیان اهمّیّت دفاع، مبانی مشروعیّت آن تبیین، و به اهداف آن و اوصاف مدافعان اشاره شده است.
اصل دفاع در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه متّفقند بر اینکه اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه‌ی آنان واجب است با هر وسیله‌ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defensive Holy War, Purposes, Importance and Principles

نویسنده [English]

  • Amir Mullamohammad Ali
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

Nowadays Muslim’s realm has been attacked seriously by enemies, while pagant’s sovereignty over Muslims has been originally disagreed with the holy Quran and they have been divinely commanded to defend themselves against transgressors . Now regarding what runs in Islam world, it is  Muslim’s  divine duty  to be acquainted with Islimic teachings about defense and the matter is more emphasized for the youngs. This paper has paid attention to the importance, the divinity and the goals of defense; meanwhile the states and conditions of defendants are pointed out too.
   Fighting against transgressors is an obvious, reasonable and natural action that the holy verses of Quran and many authoritative  traditions have known it to be a religiously necessary duty. Muslim jurisprudents, specially those of Imamiyeh, have come into an agreement that when being transgressed by enemy, they are all divinely commanded to defend themselves using all their abilities in every possible way. And this defense is not conditioned by any thing at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legality of defense
  • defensive holy war
  • defending in group
  • defending Islam