تشبُّه به کفّار در پوشش، آرایش و آداب و رسوم از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

فقهای  امامیّه ، مسأله‌ی تشبُّه به کفّار را درحوزه‌ی عبادات، در موارد گوناگون به طور مبسوط به بحث کشانده و تاثیر آن را بر عبادت‌های مختلف، سنجیده اند ولی این مسأله در غیر عبادت، چندان مورد توجّه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظّم و منسجمی ارائه نگردیده است؛ بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. در این نوشتار، تشبُّه به کفّار در غیر عبادت، از دیدگاه فقه امامیه به طور مستدلّ و منظم مورد بحث قرار گرفته و دلایل آن با استناد به آیات و روایات، در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش و آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده که مقتضای آنها در برخی موارد، حرمت و در برخی موارد، کراهت است. در پایان نیز حکم تشبُّه به کفّار با نظر به آثار و عواقب آن مورد توجّه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bearing Formal Resemblance to Unbelievers in the Perspective of Imamiyeh Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Zeinulabedin Najafi
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

Imamiyeh Jurisprudents, when dealing with worshiping and its judgments, have studied the problem of bearing formal resemblance to unbelievers in detail and measured its effects on various worships. The problem, however, has not received the attention it deserves in the fields other than worships; one, therefore, can find few references to the problem in some jurisprudential main works. In this paper, the problem of bearing resemblance to unbelievers in the fields other than worships has been studied comprehensively and using some verses and authoritative traditions, its judicial judgments in three sub-fields including: mode of dressing, adornment and customs has been proved. In this manner, some cases have been judged to be divinely forbidden and some others to be hatel. And the judgment of the resemblance with regard to its effects has been brought into consideration finally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resemblance to unbelievers
  • wearing like unbelievers
  • making up like unbelievers
  • living based on unbeliever`s customs and traditions