این‌همانی شخصیت انسان از نظر سهروردی و ملاصدرا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از مباحثی که در مسائل حقوقی در عالم دنیا و عالم آخرت (معاد) نقش دارد، مسئله این‌همانی شخصیت انسان است. مسئله این است که ملاک شخصیت انسان چیست و به چه ملاکی می­گوییم شخص در زمان دوم همان شخص در زمان اول است؟ دیدگاه‌های گوناگون در این باب مطرح شده است. در این نوشتار، مسئله این‌همانی شخصیت انسان را با روش توصیفی - ‌تحلیلی از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا بررسی کرده‌ایم تا معلوم شود پاسخ مسئله مزبور با توجه به دیدگاه آنان به دست می‌آید یا خیر. طبق نظر سهروردی، ملاک این‌همانی شخصیت انسان نفس او است و بر اساس دیدگاه ملاصدرا، مجموع نفس و بدن شخصیت انسان را تشکیل می‌دهد. بسیاری از ادله سهروردی مدعای او را اثبات نمی‌کند و دیدگاه ملاصدرا نیز خالی از ابهام نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essential State of This Being the Same as That, Inhamani, for Human Personality in Suhrawardi and Mulla Sadra`s View

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Karimzadeh 1
  • Mohammad Es`haq Arefi 2
1 Assistant professor at Razavi University of Islamic Studies
2 Researcher at Razavi University of Islamic Studies
چکیده [English]

One of the issues that plays a role concerning legal matters, both in this and the other world (Resurrection), may be regarded as human personality state of this being the same of that, inhamani. The question follows as: what is the criterion for stability of human personality during his/her life in this world, and upon which criterion do we say that the person on the second time is the same person on the first one? Various views have been presented in this field. Having used an analytico-descriptive method, we have studied the issue regarding Suhrawardi and Mulla Sadra`s works; According to Suhrawardi, the criterion for the identity of human personality is the soul, while on Mulla Sadra's, it lies in one`s mind and body. As is understood, many of Suhrawardi's evidences fail to prove his claim and Mulla Sadra's is not free from ambiguity either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criterion of Human Personality
  • soul
  • Suhrawardi
  • Mulla sadra
-          ارسطو (1349)، درباره نفس، ترجمه: علی‌مراد داوودی، بی‌جا: انتشارات دانشگاه تهران.
-          افلاطون (1367)، دوره کامل آثار، ترجمه: محمدحسن لطفی، بی‌جا: انتشارات خوارزمی، چاپ دوم.
-          افلوطین (1997)، تاسوعات، ترجمه: فرید جبر از یونانی به عربی، بی­جا: مکتبة لبنان ناشرون.
-          اکبری، رضا (1382)، جاودانگی، قم: بوستان کتاب.
-          حسن‌زاده آملی، حسن (1379)، سرح العیون فی شرح العیون، بی‌جا: بی‌نا.
-          سهروردی (1380)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه: هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج1-3، چاپ سوم.
-          شیرازی، صدرالدین محمد (1981)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
-          ــــــــــــــــــــــــ (1364)، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح: محمد خواجوی، قم: بیدار، چاپ سوم.
-          ــــــــــــــــــــــــ (1360)، شواهد الربوبیة، بی‌جا: المرکز الجامعی للنشر.
-           طباطبایی، محمدحسین (1342)، المیزان فی‌تفسیر القرآن، بی‌جا: دار العلم.
-          فخر رازی، محمد (1407)، المطالب العالیة، تحقیق: احمد حجازی السقا، بیروت: دار الکتاب العربی.
-          مجلسی، محمدباقر (1403)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفا، الطبعة الثانیة.
-          متقی الهندی، علی (1405)، کنز العمال، تصحیح: صفوة السقا، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة.