بررسی تکنولوژی و اخلاق فناوری در پرتو تبیین عناصر حوزه انسان‌شناسی دینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه اخلاق، دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته دکتری آموزش مجازی دانشگاه فدرال کازان روسیه و بورسیه دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات تار و پود زندگی انسان را در بر گرفته است. تکنولوژی ابزاری است که انسان آن را برای آسایش و رفاه این‌جهانی به استخدام خویش درآورده است. نکته مهم و مغفول در این به‌کارگیری، بی‌توجهی به ارتباط بین حقیقت انسان، سعادت و کمال نهایی او با ذات و ابعاد تکنولوژی است. این غفلت موجب شده است امروزه نه‌تنها تکنولوژی مستخدم انسان نباشد، بلکه همو با سرعت و قدرت حیرت‌آور خود متعرضانه انسان را در تملک خویش درآورد. این تعرض به ‌نحوی است که امروزه انسان به هیچ وجه توان گسستن تکنولوژی از حوزه زیست خود را ندارد. هدف این پژوهش آن است که با تبیین حقیقت دوبعدی انسان و توجه به سعادت و کمال نهایی وی به موضوع تکنولوژی و فناوری اطلاعات بپردازد. این نوع روش‌شناسی نه‌تنها جدید است، بلکه به‌خوبی ذات و حقیقت تکنولوژی را نشان می‌دهد. از جمله نتایج این پژوهش می‌توان به بینونت کامل غایت انسان و تکنولوژی و مفقودشدن غایت نهایی انسان با ورود تکنولوژی و فناوری اطلاعات به حوزه زیست انسان اشاره کرد. این پژوهش به ‌صورت اسنادی‌تحلیلی تنظیم شده و می‌کوشد به تکنولوژی از دریچه‌ای دینی توجه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Technology and Technological ethics In light of the Explanation of the Religious Anthropology

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shiravand 1
  • Seyyed Amin Azimi 2
1 Assistant Professor of Philosophy and Moralities – University of Isfahan
2 Ph.D. Graduate of Virtual Education – Kazan University of Russia
چکیده [English]

Today, technology and information technology have affected the whole of human life. The fact in the field is that technology is a tool for human welfare in earthly life. The important thing in this application is due to the lack of communication between human truth, happiness and perfection of his nature and dimensions of the technology. This lack has led not only to today's human state of being servant of technology, but it has amazing speed and power has captured human. This attack in a way that today man does not have to break your friendly technology areas. The aim of this study is to establish the truth regarding the two-dimensional human happiness and perfection; it studied the issue of technology and information technology. This type of methodology is not only new, but show the nature and reality of technology as well. As is understood by the results, the end of technology is in extremely contrast to human end and the former would lead to the disappearance of the latter in the field of human biology. This paper has focused on technology in a religious view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technological Ethics
  • Perfection
  • happiness
-          آیدی، دن (1377)، «هنر و تکنولوژی: فلسفه پدیدارشناختی هایدگر در باب تکنولوژی»، ترجمه: شاپور اعتماد، در: فلسفه تکنولوژی، تهران: نشر مرکز.
-          احمدی، بابک (1382)، هایدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز.
-          اخلاقی، مرضیه (1392)، «حقیقت انسان و جایگاه آن در نظام هستی»، در: http://www.mullasadra.org
-          استرن، جوزف پیتر (1373)، نیچه، ترجمه: عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو.
-          برنشتاین، ریچارد (1386)، «تکنولوژی و منش اخلاقی شرحی بر پرسش از تکنولوژی»، ترجمه: یوسف اباذری، در: ارغنون، ش1، ص31-68.
-          بیابانکی، سید مهدی (1394)، «مقایسه انسان‌شناسی اسلامی و پست‌مدرن و تأثیر آن در فلسفه اخلاق: مجموعه مقالات نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی»، ج1، بی‌جا: آفتاب توسعه.
-          جوادی آملی، عبدالله (1382)، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم: اسراء.
-          رشیدیان، عبدالکریم (1385)، «از فرد مدرن تا شخص پست‌مدرن»، در: فلسفه، ش11، ص103-122.
-          شیرازی، صدرالدین محمد (1368)، اسفار اربعه، قم: چاپ مصطفوی، ج3، 8، 9.
-          طباطبایی، محمدحسین (1373)، نهایة الحکمة، قم: دفتر تبلیغات انقلاب اسلامی، چاپ سوم.
-          ـــــــــــــــــــــ (1392)، المیزان، قم: مطبوعاتی اسماعیلیان، ج1، 2، 3، 4، 8، 11، 13.
-          علی‌زمانی، امیرعباس (1379)، «ماهیت تکنولوژی از دیدگاه هایدگر»، در: نامه مفید، ش23.
-          مصباح یزدی، محمدتقی (1393)، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی، قم: مؤسسه آموزشی‌پژوهشی امام خمینی.
-          ملک‌شاهی، حسن (1375)، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا، تهران: سروش، چاپ سوم.
-          مولوی، جلال‌الدین (1391)، مثنوی معنوی، به کوشش: محمد افشین وفایی، پژمان فیروزبخش، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
-          وبر، ماکس (1374)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه: عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.
-          هایدگر، مارتین (1382)، «وارستگی: گفتاری در تفکر معنوی»، ترجمه: محمدرضا جوزی، در: مجموعه مقالات فلسفه و بحران غرب، تهران: هرمس.
-          ـــــــــــــــ (1386). «پرسش از تکنولوژی»، ترجمه: شاپور اعتماد، در: ارغنون، ش1، ص1-30.
-           Anderson, F. H. (1975), The Philosophy of Francis Bacon, London: Octagon Books.
-           Bacon, Francis (2000), New Organon, Cambridge: Cambridge University press.
-           ــــــــــــــــــــ (2006), Advancement of Learning, London: DODO Press.
-           Bell, Daniel (1976), The Coming of Post-industrial Society, New York: Basic Book.
-           Church, R. W. (1974), Bacon, Ed By: Mary Scott, New York.
-           Durant, Will (1951), The Story of Philosophy, The Lives and Opinion of the World’s Greatest Philosophers, New York: Time Incorporate.
-           Foucault, Michel (2002), The Order of Things; An Archaeology of the Human Sciences, London: Routledge.
-           Rossi, P. (2008), Francis Bacon: From Magic to Science, London: Roth rug, Lionel.
-           Wallace, K. R. (1967), Francis Bacon on the Nature of Man, Oxford: Oxford University Press.