ساختار شخصیت و جنبه‌های پویایی انسان در آموزه‌های شیخ ابوسعید ابوالخیر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی

10.22034/ra.2018.32744

چکیده

گفتار و رفتار ابوسعید ابوالخیر (357ـ440ق) چکیده‌ آموزه‌های تصوف و عرفان ایرانی و اسلامی در دوران زرین این پدیده روحانی و فرهنگی بوده است. این مقاله به ساختار و عامل پویایی شخصیت انسان در دیدگاه شیخ ابوسعید ابوالخیر می‌پردازد. آنچه شیخ ابو سعید ساختار شخصیت انسانی می‌داند «شدن» و به عبارتی «جریان داشتن» است. طبق تفکرات ابوسعید، حرکت و پیش‌روی به خودی خود عین ذات بشر است و نیازی به هیچ نوع محرک یا انگیزه­ای ندارد؛ این ماهیت حرکت و جهت آن است که باید تبیین گردد و آنچه که تعیین‌کننده این عناصر است، اهداف و الگوهای کوچک یا بزرگی می‌باشد که انسان جذبش می‌شود و دامنه‌ رشدش به تناسب همان الگو محدود یا گسترده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Structure and Aspects of Human Dynamism in the Teachings of Abu Sa'id Abu al-Khair

نویسندگان [English]

  • Arezoo Mahmodzadeh tilemi 1
  • abdolah motamedi 2
  • Ameneh Afza 3
1 M.A Student in Clinical Psychology, Allamah Tabatabaei University
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Allamah Tabatabaei University
3 B.A in Training Sciences
چکیده [English]

Words and action of Abu Sa'id Abu al-Khair (357-440 AD) has been the essence of Iranian and Islamic Mysticism and Gnosticism in the golden era of these cultural and spiritual phenomena. The current research is an attempt to study the personality structure and aspects of human dynamism in the doctrine of Abu Sa'id Abu al-Khair. Whatever this scholar knows about human personality is “becoming” i.e. “movement”.  According to him, movement is the very nature of human being which does not require any stimuli or motivation. The nature of this movement and its direction needs to be explained. Whatever that determines this movement and its direction are the goals and models to which Man is attracted. The scope of human growth, too, is relative to the limitation and expansion of these goals and models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gnosticism and Mysticism
  • Personality Theory
  • Personality Structure
  • Personality dynamism