پدیدارشناسی راهبردهای امام علی (ع) برای تحقق عدالت در جامعه (مطالعه موردی نهج البلاغه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/ra.2018.32745

چکیده

عدالت مفهومی آرمانی است که یکی از غایات‌ علم سیاست به‌شمار می‌رود. خارج ساختن این مفهوم از حالت ذهنی و تحقق آن در واقعیت عینی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند روش است. امام علی(ع) در نامه‌هایش به یاران و کارگزاران خود، شیوه‌های اجرایی و عملی رسیدن به عدالت را ترسیم می‌کند. در این پژوهش با مطالعه موردی نهج البلاغه، با استفاده از تحلیل محتوای آثار با روش پدیدارشناسی به نقد و ارزیابی اندیشه آن بزرگوار در مورد عدالت می‌پردازیم. چارچوب نظری به‌کار گرفته‌ شده در این پژوهش، تکنیک­های قدرت برگرفته از آثار مارتین هایدگر، میشل فوکو و جورجو آگامبن می‌باشد، که در مورد اخلاق جایگاهی اندرزنامه‌نویسی اسلامی به‌کار گرفته شده است. بر این اساس، چهار اصل راهبردی مستخرج از متن نهج ‌البلاغه بررسی می‌شوند که عبارتند از: 1- اصل شایسته‌سالاری؛ 2- اصل انصاف؛ 3- اصل استحقاق‌ و نفی تبعیض؛ 4- اصل اعتدال و میانه­روی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Imam Ali’s Strategies for Fulfilling Justice in the Society: A case Study of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Vahid Bahrami Ain al-Qazi 1
  • Seyyid Mohammd Ali Taqavi 2
1 PhD Candidate of Politics, Ferdowsi University
2 Associate Professor of Politics, Ferdowsi University
چکیده [English]

Justice is an ideal concept and an end in politics. Extracting this concept out of abstraction and realizing it in objective, social and political reality requires method. In his writings to his assistants and his political authorities Imam Ali draws the practical and executive methods of fulfilling justice. In the current research, which is a case study of Nahj al-Balaghah, the content analysis of documents through phenomenology is employed to investigate and evaluate the thought of Imam Ali on Justice. Besides, the theoretical framework of this research is adopted from those of Heidegger, Foucault and Giorgio Agamben that are used for analyzing the position of ethics in written Islamic sermons. The research has resulted in four strategic principle extracted from Nahj al-Balaghah which are a) the principle of meritocracy, b) the principle of fairness (equity), c) the principle of entitlement and rejection of discrimination and d) the principle of moderation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (a)
  • Justice
  • Nahj al-Balaghah
  • Phenomenology