بررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ به شبهات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی

2 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول دین قم

3 استادیار علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

10.22034/ra.2018.32751

چکیده

قرآن کریم از«نطفه» با تعابیر وتوصیفاتی ازجمله«ماءٍ دافِقٍ»، «سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهینٍ‏»و «نطفة امشاج» سخن گفته است .با پیشرفت علم، برخی درصدد بررسی و تطبیق این آیات با علم جنین­شناسی برآمده­اند.ارائه نظرات نادرست در برخی موارد سبب شده است که شبهاتی ازجمله «پست­انگاری آب منی و عدم توجه به اهمیت و ویژگی آن» و «عدم توجه به نقش نطفه زن در آفرینش جنین» دراینباره مطرح شود. پس از بررسی روشن گردیدواژه­های «دافق» و «مَهین» که بهعنوان صفت برای «ماء» آمده است، به ترتیب به‌معنای «مایع متحرک و آمیخته» و «مایع ضعیف» می­باشد و همچنین واژه «نطفه امشاج» به قدر متیقن به نطفه مرد و زن هردو اشاره دارد. بنابراین اگر روش معناشناسی به‌درستی انجام گیرد، نه‌تنها با دستاوردهای علم جنین‌شناسی تعارض ندارد، بلکه کاملاً با آن هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Semantic Network of Sperm in the Holy Quran and Solving the Objects in the Field

نویسندگان [English]

  • Abdulreza Zahedi 1
  • Samad Esmi 2
  • Gholam Reza Khoshniyat 3
1 Assistant Professor of Quranic Sciences and Tradition, Broujerdi University
2 PhD in Quranic Sciences and Tradition, Faculty of Usul Din
3 Assistant Professor of Quranic Sciences and Tradition, Shahid Mahalati High Education Complex
چکیده [English]

Holy Quran has uttered the word “sperm” in a variety of descriptions and interpretations such as “ejaculating water”, “from the generation of base water” and “mixed sperm”. With advancements in science some researchers decided to verify Quranic sayings against findings in embryology. In some cases, presenting incorrect views has aroused some doubts such as “supposing that sperm is base water while ignoring its importance and its function” or “ignoring the role of women sperm in evolution of embryo”. The research findings showed that the words “ Dafeq” and “ Mahin” respectively mean ”ejaculating water” and “ base water” while the word “ Imshaj” means “ a mixed of sperm” which undoubtedly refers to a compound sperm of man and woman. Therefore, a correct semantics of these words submits proofs on the exact verification of Quranic verses against findings in embryology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base Water
  • Ejaculating Water
  • Mixed Sperm
  • Stages of Man’s Creation