فرضیه تکامل و انسان متعالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22034/ra.2019.62377.1936

چکیده

دانش زیست‌شناسی به واسطه فرضیه تکامل بیشترین تأثیرگذاری را در معارف بشری، اعم از دینی و غیردینی، داشته است. لامارکیسم، داروینیسم، نئوداروینیسم و باورمندان به تکامل ژنتیک همچون داوکینز، نقاط عطف و سیر تکاملیِ این فرضیه را نشان می‌دهند. لامارکیسم را خودِ زیست‌شناسان منسوخ کردند اما عوامل گوناگون علمی و غیرعلمی سبب شد داروینیسم علی‌رغم مخالفتِ برخی زیست‌شناسان و علی‌رغم کاستی‌هایش به حیات خود در جوامع علمی ادامه دهد. ابهامِ این فرضیه درباره آغاز حیات و حواله‌دادنِ برخی تغییرات به تصادف و عرضه الگوی رفتاریِ توحشی بر اساسِ قانون تنازع بقا و نقضِ این قانون حتی در میان حیوانات، از جمله نقایصِ این فرضیه است. امروزه با پیشرفت‌های در خور توجه در دانش ژنتیک، همان باور تکاملی را افرادی مانندِ داوکینز در قالبِ تغییرات و جهش‌های ژنتیکی مطرح می‌کنند. مقاله حاضر ضمن نقدِ کلی و نیز نقدِ شمول فرضیه بر انسان، نسبتِ این فرضیه با ساحتِ متعالیِ انسان را می‌سنجد و نشان می‌دهد این فرضیه با فرض صحت، منافاتی با ساحت متعالی انسان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Evolution and the Exalted Man

نویسنده [English]

  • mohammad taghi sohrabi far
Assitant Professor of Islamic Theology in Research Centre for Culture and Islamic Thought
چکیده [English]

Biology has left the greatest effectson human sciences including religious and non-religious ones by way of the theory of evolution.  Lamarckism, Darwinism, Neo-Darwinism and those believe in genetic evolution such as Dawkins exhibit the turning points and progressing line of this theory. Lamarckism was abolished by biologists themselves. Some scientific and non scientific factors, however, caused Darwinism to survive in scientific communities, in spite of the oppositions by some biologists and its inherent deficiencies.  The ambiguty of this theory concerning the first stage of life and attributing some changes to chance and presenting a wild behavioral model on the basis of struggle for life as well as the breach of the law even in the case of animals, are among deficiencies of this theory. Today, thanks to considerable developments in genetics, the same evolutionary belief in the form of genetic changes and mutations has been put forward by some scholars such as Dawkins. The present study, in addition to presenting a general criticism of the theory and of its inclusion of Man, has investigated the relation of the theory with the exalted position of Man in life and concluded that the theory, given its correctness, is compatible with this exalted position of Man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lamarckism
  • Darwinism
  • Genetic
  • Human Exaltation