اولویت اراده و آثار آن در اندیشه شوپنهاور با تأملی در فلسفه ابن‌سینا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22034/ra.2019.62988.1945

چکیده

شوپنهاور، فیلسوف قرن نوزدهمی آلمان، این جهان پدیدار را از لحاظ ماهیت درونی‌اش اراده دانسته که خود عامل تنازع در جهان مادی است؛ لذا رنج، یکی از نتایج خواست و اراده است. در میان فلاسفه اسلامی، ابن‌سینا با تأکید بر مسئله علم الاهی و اینکه لازمه جهان مادی عدم انفکاک شرور از آن است و با توجه به حکمت و غایت‌مندی افعال الاهی، وجود نظامی بهتر از نظام کنونی را ناممکن دانسته است. در این مقاله ضمن تبیین اندیشه شوپنهاور مبنی بر اولویت تعلقات و خواست مربوط به این جهان، به آثار و پیامدهای آن، از جمله رنج و شر، و راهکارِ رهایی از آن، و نیز تبیین چنین آثاری در اندیشه فلاسفه اسلامی چون ابن‌سینا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Schopenhauer`s Priority of Will to Rationality; a Consideration with Regard to Avicennian Philosophy

نویسنده [English]

  • Simin Esfandiari
Assistant Professor of Philosophy, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

The reasonability and purposefulness of the world’s system is a perfectly evident issue to many of philosophers. Schopenhauer, the German philosopher of 19th century, has viewed this phenomenal world, with regard to its essence, as Will of which arises the struggle in it. Therefore, suffering would be taken as a natural consequence of volition and the will. Among Muslim philosophers, Avicenna, emphasizing Divine Knowledge and inseparability of evils from material world and regarding the wisdom and purposefulness of Divine acts, has viewed a better system than the current one as impossible. In this paper, in addition to explaining Schopenhauer`s thought on the priority of the Will to reasonability for this world, its consequences including suffering and evil as well as the solutions for them have been described. Also, such consequences as explained in Muslim philosophers` works, like those of Avicenna, have been brought to consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priority of Will
  • Reasonability
  • Suffering and Evil
  • Avicenna
  • Schopenhauer