تبیین نیاز انسان به وحی بر پایه تحلیل عناوین و اوصاف قرآن در قرآن: بررسی ذکر، حکمت و موعظه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الاهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22034/ra.2019.63143.1948

چکیده

هر کدام از ابعاد فطری، عقلانی، عاطفی و اخلاقی انسان، نیازهایی متناسب با ویژگی‌های خوددارند. انسان برای تأمین بخشی از آنها نیازمند وحی است. تحلیل عناوین و اوصاف قرآن، برای شناسایی این نیازها و پی‌بردن به نحوه تأمین آنها راه‌گشا است. در این مقاله، عناوین و اوصاف ذکر، حکمت و موعظه انتخاب شده‌اند تا ناظر به تأمین نیازهای مخاطب وحی، یعنی انسان، تحلیل شوند. انسان در بعد فطری، به «ذکر» نیاز دارد تا بر عوارضی از قبیل غفلت و نسیان غلبه کند. در بعد عقلانی به «حکمت» نیاز دارد تا معارفی را که به دلیل محدودیت‌های ذاتی، قادر به نیل به آنها نیست، حاصل کند. همچنین، در بعد عاطفی و اخلاقی، به موعظه نیاز دارد تا در مواجهه با کشش‌ها و هیجاناتی که بر تعقل وی اثرگذار، و در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل‌اند، به تعادل برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Man`s Need to Revelation on the Basis of the Quran`s Attributes and Names in the Quran: A Case Study of Zikr, Hikmat and Mouizah

نویسندگان [English]

  • Hasan Rezaee Haftadur 1
  • fathollah Najjarzadegan 2
  • abdolghafour gouk atabay 3
1 Associate Profesor of Quran and Hadith, Tehran University, Farabi Campus
2 Profesor in Department of Quran and Hadith, Tehran University, Farabi Campus
3 Ph.D. students of Quran and Hadith Sciences, Tehran University, Farabi Campus
چکیده [English]

Each of innate, intellectual, emotional and moral dimensions of human being has its appropriate needs. To fulfill some of these needs, man requires revelation. Analyzing names and attributes of the holy Quran sheds light on the way in which these needs are known and satisfied. In this study, the Quran`s names of zikr, hikmat and mouizah have been selected and analyzed with regard to their effects in satisfying its addressees` need. In natural dimension, man stands in need of zikr to overcome neglect and forgetfulness. In the intellectual dimension, man stands in need of wisdom to aquire the knowledge hardly attainable with regard to inherent limitations. Besides, in emotional and moral dimensions, man requires mouizah to sustain balance in decision making when excitements and inclinations affect his reason.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revelation
  • Names of the Quran
  • Attributes of the Quran
  • Zikr
  • Hikmat
  • Mouizah