تمایز فناوری مدرن از فناوری پیشامدرن: رویکردی انسان‌شناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان

10.22034/ra.2019.66846.1984

چکیده

با توجه به ابهام فراوان صفت «مدرن» در ترکیب فناوری مدرن، در این مقاله، پس از معرفی و نقد رویکرد غالب در میان اندیشمندان و منتقدان فناوری، که رویکردی مطلق‌انگار است و فناوری مدرن را دارای ماهیتی ثابت و مشخص می‌داند، رویکردی دیگر معرفی می‌شود که «مدرن» را در معنای نسبی و کاربردی آن در نظر می‌گیرد و نسبت به رویکرد مطلق‌انگار مزایایی همچون بی‌طرفی، دقت و کارآمدی دارد. ملاک‌های سه‌گانه معرفی‌شده در این رویکرد برای مدرن‌بودن فناوری، همگی با مبنایی انسان‌شناختی اخذ و اقتباس شده‌اند و نشان می‌دهند که فناوری مدرن، «برای» انسان و «نزد» او، حاوی چه تغییرات و تحولاتی است. این تمایزها می‌تواند به علمای اخلاق، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان برای درک و تفسیر بهتر رفتار انسان مدرن کمک کند و آنها را برای مطرح‌کردن دستورالعمل‌های بهتر به منظور اصلاح وضعیت بغرنج انسان کنونی یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Distinction between Modern and Pre-modern Technology: An Anthropological Approach

نویسندگان [English]

  • Morteza Tabatabaei 1
  • Gholam Hussein Tavakoli 2
1 PhD Graduate of Tehran University, Farabi Campus
2 Associate professor in Department of Philosophy, Isfahan University
چکیده [English]

Considering the great ambiguity in the adjective “Modern” of the expression “modern technology”, the paper introduces and criticizes the dominant approach among scholars and critics of technology- which is an absolutist approach and holds that technology has a definite and constant nature- and then suggests a new approach, regarding modern in such a relative and applied sense that enjoys benefits of impartiality and efficiency in comparison with the absolutist one. It is worth mentioning that the threefold norms for modern quality of technology in the latter approach are acquired through anthropological bases and show that what changes and developments have been beared by modern technology, as taken it for man and near him. These distinctions have implications for thinkers in morality, psychology, sociology and anthropology to arrive at a better interpretation and understanding of modern man`s behavior and give instructions for his intricate condition to be improved. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Technology
  • Pre-modern Technology
  • Anthropological Distinctions
  • Absolutist Approach
  • Relativist Approach