پیامدهای معنایافتن زندگی به شیوه مد نظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/ra.2019.74434.2055

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه، محل توجه جدیِ فیلسوفانی است که بر اقتضائات «زندگی خوب» متمرکزند، این است که یک باور، فارغ از مطابقت آن با واقع، چه تأثیری بر زندگیِ شخصِ صاحب باور دارد. این نکته خصوصاً در مورد باورهایی که احراز صدق و کذب آنها چندان آسان نمی‌نماید اهمیت بسزا یافته است. این مقاله صرفاً از این منظر به مسئله‌ی معنایافتن زندگی نگاه می‌کند. اگر برای زندگی معنایی قائل باشیم،بنا بر مجموعه عواملی که آنها را معنابخش زندگی می‌دانیم، پیامدهای معناداری نیز متفاوت خواهد بود. این مقاله تأثیر معنایافتن زندگی به شیوه‌ی مورد نظر علامه، یعنی از طریق ارتباط خاصی با خدا، را بررسی می‌کند و امکان مقایسه‌ی آن را با نظریات دیگر فراهم می‌آورد. ارتباط مذکور با دیدی نسبت به جهان و انسان همراه است که،با پاسخ دادن به سؤالات مهم زندگیِ انسان، و تفسیر درد و رنج‌ها به منزله‌ی زمینه­ی تکامل، و مرگ به عنوان دریچه‌ای به روی زندگی جاودانه، برخورد مسئولانه و مجدانه‌ی انسان را با زندگی لازم می‌دارد؛ با این تفسیر، که مستلزم محزون نشدن از امورِ از دست رفته و مسرور نشدن از امورِ به دست آمده است،امکان آرامش و رضایت خاطر فراهم می‌آید. عشق نیز در این نوع زندگی جایگاه ویژه‌ای می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Creating a Life Making Sense Based on Allamah Tabatabaei`s Method

نویسندگان [English]

  • Masoud Mirzaei Firoozi 1
  • Minoo Hojjat 2
  • Zahra Poursina 3
1 PhD Candidate of Teaching Islamic Instructions, Tehran University
2 Assistant Professor in Department of Philosophy, Shahid Beheshti University
3 Associate professor in Department of Philosophy, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the issues having attracted the attention of those philosophers focusing the necessities of a “good life” is that how a belief, regardless of its correspondence to reality, affects one`s life. This issue has been assumed of greater importance in the case of those beliefs whose falsity and truth may not be easily perceieved. The paper views creating a life making sense only from this aspect. If we believe in a life making sense, depending on the factors which gives meaning to life, we will think of diverse consequences of this meaningfulness. The present study investigates the effect of human life`s taking meaning in the method of Allamah - i.e. through holding communication with God – from different perspectives and provides for comparing any positive effect of the methods taken by others. Such a communication is accompanied by a look toward world and human which answers the fundamental questions of human life, interprets sufferings and pains as groundwork of mental growth and sees death as an entrance to the eternal life and then leads human beings to encounter life responsibly and seriously; in this way, not becoming sorrowful and joyful of what missed and what attained respectively, one may arrive at mental peace and satisfaction. In addition, such a view brings about an indescribable bilateral love from which a joyful state originates. In the path toward absolute perfection, feeling love to others as the Divine manifestations would support one in the way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequences of Creating a Life Making Sense
  • Deliverance from Perplexity
  • Seriousness
  • Being of Lovely State
  • Joy
  • Allamah Tabatabaei