تبیین فلسفی رابطه غذا با روح و اندیشه با نگاهی به متون دینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22034/ra.2019.86057.2152

چکیده

امروزه با توجه به گسترش مباحث تجربی مربوط به تغذیه و پیدایش سبک خاص تغذیه‌ای در دوران جدید و نیز رشد و گسترش کمّی و کیفی انواع غذاها، ضرورت پرداختن به بحث تغذیه و نسبت آن با انسان بر اساس رویکردهای دینی و فلسفی بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. این مقاله، با روش فلسفی و به صورت کاربردی و عینی با موضوع تغذیه به عنوان شأنی از شئون انسان مواجهه می‌شود و تبیین فلسفی از نسبت تغذیه انسان با روح و اندیشه‌اش به دست می‌دهد. روش تبیین مباحث این پژوهش، عقلی و فلسفی است. به دلیل اهمیت آموزه‌های دینی اشاره‌ای به مستندات دینی این موضوع نیز شده است. مطابق این رویکرد، تغذیه اگرچه مربوط به ساحت جسمی انسان است، اما چون روح انسان با ساحت جسمی پیوند دارد، غذا بر ساحت روحی و اندیشه انسان تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیرمعرفتی در جهت‌گیری اندیشه و باور انسان تأثیرگذار است، به طوری که برخی از اندیشه‌های انسان متأثر از غذا است. همین‌طور تبیین و اثبات این موضوع، علاوه بر اینکه کاربردی و مهم است، آثار تربیتی و اخلاقی خاصی در حوزه‌های مرتبط با این بحث دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Philosophical Explanation on the Relationship between Nutrition and Human Soul and Thought

نویسنده [English]

  • Ahmad Shahgoli
Assistant Researcher in Iran Wisdom and Philosophy Research Institution
چکیده [English]

Today, due to the development in experimental science of nutrition, emergence of news feeding styles and qualitative and quantitative expansion of foods, the necessity of studying human nutrition from a philosophical and religious point of view is spontaneously aroused. This research had adopted an applied philosophical method to explore nutrition as a critical dimension associated Man and provide a philosophical explanation on the relationship between nutrition and human soul and thought through philosophical and logical reasoning. According to this approach, though associated with the bodily (material) dimension of Man, nutrition affects spiritual dimension of Man because soul and body are interrelated. Thus, nutrition, as a non-epistemic factor, determines human thought and belief in a way that some human thoughts are absolutely determined by nutrition. Explaining and submitting evidence on this relationship has applied contributions and leads to ethical and instructional implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Soul
  • Man
  • Thought
  • Philosophical Approach