مبانی الاهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی (گرایش کلام)، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/ra.2019.90246.2188

چکیده

از میان رویکردهای گوناگون در بررسی مسئله صلح و جنگ در سنت علوی، رویکرد الاهیاتی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله ضمن استناد به مدارک و منابع تاریخی می‌کوشیم با نگاهی تحلیلی، مبانی و ریشه‌های الاهیاتی این مسئله را در سنت امام علی (ع) بکاویم. بنا بر نتایج این تحقیق، مهم‌ترین مبانی الاهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی عبارت‌اند از: رحمت الاهی، شناساندن توحید، تقابل حق و باطل، تقابل هدایت و ضلالت، دفاع از آموزه‌های اسلام و سنت نبوی و فرمان الاهی مبنی بر مقابله با پیمان‌شکنان. نتیجه کلی این اصول، نوعی صلح‌گرایی (تقدم صلح بر جنگ) و اختصاص تجویز جنگ به مواقع اضطرار در سنت علوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Foundations of Peace and War in Alavi Tradition

نویسندگان [English]

  • Tahere Salehi 1
  • Mohammad Saedi Mehr 2
1 PhD candidate in Shiite study (Theology orientation), University of Religions and Denominations
2 Professor in Department of Philosophy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Among different approaches toward investigating peace and war in Alavi Tradition (including social, historical, legal and jurisprudential approaches), the theological approach has a critical importance. The current research has adopted an analytical view and relied on historical documents and sources to investigate the theological roots and foundations of peace and war in Alavi tradition. The findings revealed that most important theological foundations of peace and war in this tradition are divine mercy, introducing monotheism, contrast between truth and false (right and wrong), contrast between guidance and deviation and defending Islamic doctrines, prophetic tradition and divine order based upon confronting the reneger.  It is concluded that these principles show the priority of peace over war in Alavi tradition, where war is only permitted only under necessity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theological Bases
  • War
  • Peace
  • Imam Ali (a)