دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 5-255 
تکامل نفس انسانی: بررسی دو تفسیر از حرکت جوهری در اندیشه ملاصدرا

صفحه 107-125

10.22034/ra.2019.82064.2125

محمد رسول آهنگران؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمد رضا ضمیری؛ مهدیه علوی فر


گناه و بخشایش در داستان‌های برادران گریم

صفحه 221-239

10.22034/ra.2019.90226.2187

زهرا طاهری سرتشنیزی؛ اصغر رضاپوریان؛ امیر حسین همتی