تحقق «صلح جهانی» بر مبنای حکومت اسماء در عرفان اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

2 استادیار گروه معارف، دانشگاه شهید چمران اهواز.

10.22034/ra.2019.92577.2216

چکیده

در عرفان اسلامی، در مقایسه با نگرش جامعه‌شناختی و حقوق بین‌الملل، نگاه متفاوتی به صلح جهانی شده است؛ حتی جنگ، نزاع و تخاصمات نیز دیگرگون نگریسته می‌شود. از منظر عارف، همه هستی جلوه‌گاه اسماء حق است؛ با عنایت به تقابل این اسماء، که تضادها و تزاحم‌ها را در جهان توجیه می‌کند، اولاً این پدیده‌ها به دیده غضب نگریسته نمی‌شوند؛ ثانیاً نگاه سِلم‌آمیز عارفِ مصلح اقتضا می‌کند که همان‌گونه که این کثرات ذیل اسم جامع «الله» جمع می‌شوند تضادها و نزاع‌های عالم انسانی را نیز به سمت صلح و وحدت سوق دهند. منشأ این صلح، درون عارف است که در مسیر ارشاد و دست‌گیری دیگران، وجه اجتماعی و جهانی می‌یابد. عرضه الگوهای آرمان‌شهری نشان می‌دهد تحقق چنین جوامعی همواره مطلوب بشر بوده و زعمای این آرمان‌شهرها اساساً به اوصاف عرفانی متصف‌اند یا صبغه عرفانی دارند. هر قدر رهبران جوامع نگاه و مناقب عرفانی، و تربیت مبتنی بر عرفان داشته باشند جامعه جهانی قرابت بیشتری با جهان آرام یا صلح جهانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fulfilling Global Peace based on (Divine) Names’ Government in Islamic Gnosticism

نویسندگان [English]

  • Aylar Maleki 1
  • Reza Husseini-Far 2
1 PhD Candidate in Imam Khomeini Research Center
2 Associate Professor of Shahid Chamran University
چکیده [English]

Global peace is amongst the most critical necessities of the current age. Islamic Gnosticism, in comparison with attitudes adopted by sociology and international law, adopts a different attitude. In this attitude, even war, controversy and conflict are seen from a different angle of look. I the view of a Gnostic, the whole universe is a manifestation of divine names. So, considering the contrast of names which justifies diversities and contrasts in the world, in the view of a Gnostic, these contrasts and diversities are not seen with wrath. Besides, the peaceful view of a peacemaker Gnostics necessitates impelling of the conflict and contrasts of human world toward peace as all the diversities are aggregated and consolidated under the comprehensive name of “Allah”. This peace originates from inward of a Gnostic which adopts a social and global dimension in the path of guiding and assisting others. The utopian models show that establishment of such societies has been an ideal of humankind and governors of these societies possess Gnostic attributes. As much as leaders of human societies enjoy Gnostic attributes and attitudes, and trained on the basis of Gnostic method, the global society becomes closer to peaceful world and global peace.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Peace
  • Names and Attributes
  • Gnosticism
  • Utopia
  • Leaders