صدور و بسط هستی از عقل تا عاقل: بررسی دیدگاه صدرالدین شیرازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه اصفهان

10.22034/ra.2020.97731.2268

چکیده

فیض مقدس (عالم عین) که در دو قوس نزولی و صعودی گسترده است، از عقل آغاز می‌شود و در نقطه عطف دو قوس، به هیولا می‌رسد. آنگاه قوس صعودی آغاز، و به عاقل منتهی می‌شود. انسان، محور این گستره است. او در آغاز، عقل، اما در پایان عاقل است و عقل و عاقل از جهتی عین هم و از جهتی دیگر غیر هم‌اند. به این معنا که عقل فقط مرتبه‌ای از انسان کامل است، اما عاقل همان انسان کامل و مظهر اسم جامع الله است که بر دو قوس نزولی و صعودی احاطه وجودی دارد. صدرالدین شیرازی چگونگی بسط فیض را تبیین کرده است. در مقاله حاضر می‌کوشیم دقایق سخنان صدرا در این زمینه را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emanation and Expansion of Existence from Intellect to a Being of Intellect; Investigating the Views of Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Maryam Saadat Mosavi 1
  • Mohammad Mehdi Meshkati 2
1 PhD Candidate of Transcendental Wisdom, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Philosophy and Theology, University of Isfahan
چکیده [English]

Sacred Grace which is expanded in the curves of ascent and descent starts from intellect and, in the turning point of the curves, arrives at the Hyles. Then the curve of ascent starts and arrives at intellectual. Human is the axis of this expansion. Man is primarily intellect and ultimately intellectual and intellect and intellectual are identical in one aspect and different from the other. This means that intellect is only one level of perfect human but intellectual is the perfect human itself and the manifestation of Allah which existentially surrounds the curves of ascent and descent. Mulla Sadra has explained the quality of grace expansion. The current research is an attempt to delve into the details of Mulla Sadra’s position on this issue.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Grace
  • Realm of Intelligence
  • Imaginal Realm
  • Nature
  • Intellect
  • Intellectual