دوره و شماره: دوره 17، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 5-236 
تبیین حرکت اشتدادی ارادی نفس در فلسفه ملاصدرا

صفحه 147-166

10.22034/ra.2020.85622.2148

محمد جواد نصر آزادانی؛ سید محمد علی دیباجی؛ حبیب الله دانش شهرکی