تطبیق کرامت ذاتی و اکتسابی انسان در قرآن و عهدین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

10.22034/ra.2020.102121.2297

چکیده

کرامت انسانی بر دو گونه است: کرامت ذاتی، یعنی خدا انسان را به گونه‌ای آفرید که از دیگر موجودات ممتاز و برتر است؛ و کرامت اکتسابی، یعنی انسان می‌تواند با استمداد از تقوا از کرامت اخلاقی و ارزشی بهره ببرد. یکی از شاخص‌های متون مقدس اصیل حفظ کرامت انسانی است. نشانه تحریف متون مقدس عبور از خصیصه کرامت انسانی است. نوشتار حاضر بر این اندیشه پای می‌فشرد که قرآن کریم در آیاتش بر کرامت ذاتی و اکتسابی انسان تأکید دارد، اما عهدین کرامت انسانی را به گونه‌ای می‌انگارند که رو به انسان‌محوری نهاده‌اند و به جای اثبات کرامت انسانی در جهت نفی آن یا اثبات برتری نژاد انسانی گام برداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Human’s Acquired and Innate Dignity in Quran and Bible (Testaments)

نویسنده [English]

  • Mahmood Pakizeh
Assistant professor in department of philosophy and theology, Imam Sadiq Research center.
چکیده [English]

Man’s dignity is of two kinds; innate dignity, i.e. God has created Man in a way which distinct from and superior to other creatures, and acquired dignity, i.e. Man can attain moral and value-based dignity through pious acts. Man’s dignity has been a standard in all original Holy Scriptures in a way that violation of this standard is an indication of the distortion in the holy texts. The current study has concluded that Quranic verses have underscored the acquired and innate dignity of man while the bible has offered a humanist description for dignity and, in return for submitting proofs for human dignity, has either denied it or substantiated ethnic superiority of man. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innate Dignity
  • Acquired Dignity
  • Holy Quran
  • Bible