نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22034/ra.2023.561200.2812

چکیده

برکناری خدای ادیان ابراهیمی ازحکمرانی مطلق درهستی وتاثیرگذاری درحیات بشری درعصرعلم بسندگی جدید، درکالبد دوجریان تعجیزی سکولار با در هم آمیختگی داده فن آوری و زیست فن آوری رخ نموده است.یک جریان برپایه اومانیسم فناوری محور که معتقد است، بشر با ارتقاء توانمندی های خود به یاری هوش مصنوعی و انقلاب شناختی، تبدیل به انسان خداگونه شده و خود خدای خود می شود، و دیگری ازطریق تَکینگی فناوری که معتقد است با برتری قریب الوقوع هوش مصنوعی بر هوش بشری باهوشمندسازی موجودات آلی وپردازش الگوریتمی داده ها خدای ابرهوشی و دیجیتالی جایگزین خدای سنتی خواهد شد.این دوطیف برای تحقق اهداف خود از دستاوردهای نوین علمی با روش های نرم افزاری و سخت افزاری بهره می جویند، ودارای مولفه های مختلفی همچون هوشمندسازی،مهندسی ژنتیک، داده های الگوریتمی، فناوری دیجیتالی وزیست فناوری می باشند. دراین پژوهش بنیادی با روش داده های اسنادی درصدد نقد و بررسی مهمترین نظریات تعجیزی علم محور درتحقق خدایان اومانیستی و دیجیتالی در دوران معاصرو آینده می باشیم..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and examination of the views of technology-oriented and singular atheists in the new era

نویسنده [English]

  • Abdulqasim Karimi
Assistant Professor in Ferdowsi University, Mashhad, iran.
چکیده [English]

The removal of the God of Abrahamic religions from the absolute rule of existence and influence on human life in the era of the new science of sufficiency has occurred in the body of two currents of secularization with the intermingling of data technology and bio-technology. With the help of artificial intelligence and the cognitive revolution, man becomes a god and becomes his own god, and the other is through the singularity of technology, which believes that with the imminent superiority of artificial intelligence over human intelligence, with the intelligentization of organic beings and algorithmic processing of data, a super-intelligent and digital god will replace the traditional god. In order to achieve their goals, these two groups benefit from new scientific achievements with software and hardware methods, and have various components such as intelligence, genetic engineering, algorithmic data, digital technology, and bio-technology. In this fundamental research, with the method of documentary data, we are trying to criticize and examine the most important scientific theories in the realization of humanistic and digital gods in the contemporary and future era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific atheism
  • technology-oriented humanism
  • technological singularity
  • god-like man
  • digital god