تحلیل دیدگاه ابوالحسن عامری درباره حقیقت انسان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه و کلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

10.22034/ra.2023.561962.2817

چکیده

درباره حقیقت انسان از گذشته‌های دور اندیشمندانی مانند فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو و فلوطین اظهارنظر کرده‌اند. عامری نیز به‌عنوان اندیشمندی مسلمان درباره این موضوع به بحث پرداخته است. او ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف درباره حقیقت انسان بر این باور است که در مرکبات، طبیعت وجود دارد که به آن‌ها صورت و خلقت می‌بخشد و در همه موجودات مادی منشأ آثار و افعال خاصی است. ما با این حقایق تا هنگامی که درباره بدن انسان صحبت می‌کنیم، مواجه هستیم. بعدازاین با روح حسی مواجه می‌شویم. نفس ناطقه امری غیر از بدن و روح حسی است. او تغایر نفس و بدن را از طریق تغایر متعلق ‏ها، تمایز لذات، تفاوت در وضعیت پیری تبیین می‏ کند. همچنین از تمایز روح حسی و نفس ناطقه از طریق معرفت حسی، عقلی و تجربی سخن می‏گوید. او معتقد است که بدن و روح حسی فرع و نفس ناطقه در انسان حقیقت او را تشکیل می­ دهند. او برای نفس ناطقه ویژگی‏ هایی از قبیل خلقی بودن، دو حیثیتی بودن، الهی، عقلی و ذاتی بودن را برمی­ شمارد.
 
* این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق ابلاغ گرفت شماره ۴۹۲۳ مورخ 1402/03/06  انجام گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Abulhasan Ameri's view on human truth

نویسنده [English]

  • Ainallah Khademi
Professor, Department of Philosophy and Theology, Faculty of Humanities, teacher training Shahid Rajaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Thinkers such as Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle and Plotinus have commented on the truth of man since the past. Ameri has also discussed this issue as a Muslim thinker. While expressing different views about the truth of man, he believes that there is nature in citrus fruits, which gives them form and creation, and in all material beings it is the origin of certain works and actions. We face these facts as long as we talk about the human body. After this, we encounter the sensual soul. The speaking breath is a matter of feeling body and soul. He explains the difference between the soul and the body through the difference in belongings, the difference in pleasures, and the difference in the state of old age. He also talks about the distinction between the sensual soul and the intellective soul through sensory and intellectual knowledge, experience. He believes that the body and soul of the senses and the intellective soul in man constitute his truth. He enumerates characteristics such as naturalness, dual dignity, divine, intellectual and inherent nature for the intellective soul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The truth of man
  • body
  • intellective soul
  • Abolhasan Ameri