نقش مؤلفه های کنش ارادی انسان در شکل گیری علوم انسانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و مدرس فلسفه و کلام اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.

10.22034/ra.2024.1990813.2864

چکیده

کنش ارادی انسان، موضوع محوری علوم انسانی است. شناخت فرآیند و ساختار این کنش و فهم نسبت آن با علوم انسانی، موجبات معرفت صحیح در علوم انسانی را فراهم می­نماید. پژوهش حاضر با دقت در ساختار کنش ارادی انسان و کاوش در نظریه­های ارائه شده در این زمینه، تلاش دارد تا به تبیین نسبت میان مؤلفه­های کنش ارادی انسان و علوم انسانی بپردازد. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی پی گرفته شده، نشان می­دهد، انسان نتایج کنش­های ارادی خود را به­صورت تجاربی خواهد داشت و با کثرت انباشت این تجارب و علوم، ضرورت انشعاب، انقسام و طبقه­بندی آنها نمایان می­شود. محتوای علوم انسانی، طیفی از علوم و تجارب حاصل از کنش­های ارادی انسان هستند که در قالب انشعابات و رشته­های علمی، طبقه­بندی شده­اند و تبیین ساختار و مؤلفه­های کنش ارادی انسان، در فهم دقیق علوم انسانی و نسبت علوم مختلف در این حوزه و میزان تناسب با نیازهای انسان، تأثیرگذار بوده و به تلاش­های علمی در این حوزه و توسعه دامنه علوم انسانی سرعت می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Role of Constituents of Man’s Volitional Actions in Development of Humanities

نویسندگان [English]

  • Seyyed Taghi Mosavi 1
  • Mahdi Jalalvand 2
1 Lecturer of Islamic Philosophy and Theology, Shahid Mahallati’s Higher Education Complex, Qom, Iran.
2 Assistant Professor of Islamic Philosophy and Theology, Shahid Mahallati’s Higher Education Complex, Qom, Iran.
چکیده [English]

Man’s volitional action is a critical subject in humanities. Realizing the process and structure of this action and understanding its relation with humanities result in a precise knowledge in the humanities itself. The current study has been an endeavor to explain the relationship between the constituents of Man’s volitional action and humanities by delving into the structure of Man’s volitional action and its associated theories. The findings of this study that utilized a descriptive-analytical method reveals that Man compiles the results of his volitional actions in forms of some experiences. Accumulation of these sciences and experiences, then, reveals the necessity of their division, classification, and categorization. The content of humanities entails a continuum of different sciences and experiences resulted from Man’s volitional actions that are categorized in form of scientific divisions and disciplines. Thus, explaining the structure and constituents of human volitional actions results in an accurate understanding of humanities, the relation of disciplines in humanities and the way they are allied with human needs. This, not only facilitates scientific endeavors in the field but also expands the domain of humanities.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanities
  • Action
  • Process of Volitional Action
  • Division of Sciences
  • Nature of Sciences