کلیدواژه‌ها = عقل عملی
مراتب عقلانیت عملی در اندیشه ی علامه طباطبایی

دوره 20، شماره 49، شهریور 1402، صفحه 47-59

10.22034/ra.2023.560872.2810

جواد محمودزاده؛ حسین هوشنگی


بررسی تأثیر مبانی انسان‌شناسی صدرا در مسئله دعا

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 25-42

10.22034/ra.2019.78714.2092

مروه دولت ابادی؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی؛ لیلا پور اکبر


حقیقت انسان از منظر عقل و وحی

دوره 13، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 177-196

10.22034/ra.2017.24382

محمد حسین طالبی


نقش حرکت جوهری در تحول وجودی انسان

دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 109-132

10.22034/ra.2016.21959

مهدی نجفی افرا؛ مریم سادات زیارتی


نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی

دوره 7، شماره 24، اسفند 1389، صفحه 19-37

احد فرامرز قراملکی