نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مربی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

10.22034/ra.2018.32748

چکیده

دو مکتب عقل­گرا و تجربه­گرا درباره منشأ زبان نظر متفاوتی دارند. عقل­گرایان، زبان به‌معنای قوه و استعداد ذهنی آن را فطری انسان می‌دانند و برای اثبات آن، ادله محکمی اقامه کرده­اند؛ در مقابل، تجربه­گرایان بر اکتسابی بودن زبان به کمک فرایندها و مکانیسم­های غیرمستقیم تأکید دارند و زبان را حاصل تجربه و تعامل ذهن با محیط می­دانند. اندیشمندان اسلامی معتقدند امور فطری از ابتدای خلقت به‌صورت بالقوه در درون انسان نهاده شده و رشد و تقویت آن وابسته به عوامل درونی و بیرونی متعددی است. با این معنا از فطرت، استدلال­های نوخاسته­گرایی نقد شده و بیان شده زبان قوه­ای درونی در نوع انسان است که در یک حرکت به فعلیت می­رسد و تحت تأثیر عوامل محیطی متفاوت، رشد می‌کند و دستورات زبانی را می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of the Theory of Language Emergentism

نویسندگان [English]

  • Hooshang Khoshsima 1
  • sajad farokhipour 2
  • Mahdi Jalalvand 3
1 Associate Professor of TEFL, Chabahar Maritime University
2 PhD Candidate of TEFL, Chabahar Maritime University
3 PhD Candidate of Islamic Philosophy and Theology , Islamic Azad University, Science and Research Branch and Instructor of Shahid Mahalati High Education Complex
چکیده [English]

Empiricism and rationalism have contrasting views about the origin of language. Rationalist believes that language, as a faculty and a mental capacity, is innate in human being and support themselves with a variety of documents. In contrast, empiricists believe that language is acquired a posteriori through indirect processes and mechanisms. They also hold that language emerges as the result of the interaction of human mind with the environment through experience. Islamic thinkers believe that human beings are potentially endowed with natural (innate) capabilities from the very beginning of creation and their growth and their appearance depends on a variety of internal and external factors. Taking this definition of nativism into account, the proofs on which language Emergentism relies is criticized and it is concluded that language is an internal faculty of human being which surfaces as a result of a movement and grows under the effect of environmental exposure and becomes sophisticated in rules of grammar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chomsky
  • Emergentism
  • Nativism
  • nature