کلیدواژه‌ها = ابن سینا
پیوستگی نبوت و سیاست در فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 12، شماره 33، مرداد 1394، صفحه 163-181

مسعود اخوان کاظمی


فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 29، شهریور 1392، صفحه 109-134

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع


فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی


تجرد نفس از نظر ارسطو، ابن سینا و ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 49-73

اسحاق طاهری