فلاح و موکشه در آرای امام خمینی(ره) و شنکره

دوره 10، شماره 29، شهریور 1392، صفحه 135-157

علی غفاری؛ ملیحه ملکی


نظریه ابرمرد و نقد آن از منظر آموزه های دینی و مبانی عقلی

دوره 10، شماره 30، بهمن 1392، صفحه 135-155

احمد عزیزخانی؛ حمزه عالمی چراغعلی


نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 139-165

محمد الله نیا؛ علیرضا میرزایی


مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 141-170

زین العابدین نجفی


رابطه عقیدتی - معرفتی انسان و خدا در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 33، مرداد 1394، صفحه 143-162

بخشعلی قنبری


حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری

دوره 14، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 143-165

10.22034/ra.2017.27739

محسن محمدی الموتی؛ محمود جلالی؛ مهدی شوشتری


محبت میان خدا و انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 31، شهریور 1393، صفحه 147-164

مرتضی شجاری؛ شهین نجف زاده


بررسی مفهوم آزادی در اندیشة شهید مطهری و یاسپرس

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 147-166

10.22034/ra.2023.545468.2736

یوسف دانشور نیلو؛ زهرا طهماسبی بکتی


بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم

دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 149-175

حمیدرضا ایمانی فر؛ جمیله فاطمی؛ فاطمه امینی


چگونگی رویکرد تطبیقی و موجودیّت نفس

دوره 5، شماره 15، خرداد 1387، صفحه 149-173

اسحاق طاهری


رویش و بینش صوفیه گنابادی

دوره 4، شماره 11، شهریور 1386، صفحه 157-190

علی اصغر منجزی


نقش نظریه اعتباریات در جایگاه‌شناسی علم انسان‌شناسی

دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 159-181

10.22034/ra.2016.21963

هادی موسوی؛ سیدحمیدرضا حسنی


تفسیر علمی قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، مرداد 1385، صفحه 163-180

جعفر تابان


بررسی تحلیلی مقوله انسان شناسی در دین صابئین مندائی

دوره 12، شماره 34، اسفند 1394، صفحه 167-188

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی


بررسی مسألة شهود در آثار افلاطون

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 135-144

مهدی جلالوند


ارزیابی نظریه‌های تقلیل‌گرا در حوزه فطرت انسان

دوره 16، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 143-159

10.22034/ra.2019.74509.2056

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان


تجزیه و تحلیل واگرایی اعتقادی و اندیشه ای در جهان اسلام در پرتو نقش‌آفرینی جریان تکفیری

دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 145-166

10.22034/ra.2018.32749

محسن محمدی الموتی؛ سعید وثوقی؛ سیدجواد امام جمعه زاده